Foder till Lama

Vad äter en lama? Lamor är växtätare och deras huvudsakliga föda består av olika typer av växter. De betar vanligtvis på gräs, löv, buskar, örter…

Vad äter en lama?

Vad äter en lama? Lamor är växtätare och deras huvudsakliga föda består av olika typer av växter. De betar vanligtvis på gräs, löv, buskar, örter…